Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista
vuonna 2018

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2018/#kilometrit


Kilometrikorvaus on 42 senttiä kilometriltä.

 

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvauksen enimmäismäärää 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

 

 

KOTIMAAN PÄIVÄRAHAT

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2018/#kotimaanpaivarahat

 

Työmatkan kestoaika                                                     Päivärahan enimmäismäärä

yli 6 tuntia (osapäiväraha)                                             19,00 e
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)                                         42,00 e

kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden  

– vähintään 2 tunnilla                                                     19,00 e
– yli 6 tunnilla                                                                42,00 e

 


 

 

 

 

Verohallinnon päätös vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-vuodelta-2018-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-luontoisetujen-laskentaperusteista/

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/luontoisedut-verotuksessa/

 

 

 

 

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2017 toimitettavaa verotusta varten

 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivwMGG-7PZAhVBzKQKHTHHCuIQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.vero.fi%2Fsyventavat-vero-ohjeet%2Fohje-hakusivu%2F48275%2Fverohallinnon-yhten%25C3%25A4ist%25C3%25A4misohjeet-vuodelta-2017-toimitettavaa-verotusta-varten%2F&usg=AOvVaw07pYi2tQJs9QOfdiK8GVlx