Sosiaalivakuutusmaksut 2019

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49141/sosiaalivakuutusmaksut-2019/

 

Työnantajan ja työntekijän vuoden 2019 sosiaalivakuutusmaksuprosentit

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/ty%C3%B6nantajan-ja-ty%C3%B6ntekij%C3%A4n-el%C3%A4ke--ja-vakuutusmaksuprosentit-2019/