OmaVero

OmaVero on Verohallinnon sähköinen asiointipalvelu, jossa voit hoitaa lähes kaikki veroasiat.


https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/

 

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2020/

 

KILOMETRIKORVAUKSET

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2020/#kilometrit

 

Kilometrikorvaus on 43 senttiä kilometriltä.

 

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvauksen enimmäismäärää 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

 

 


 

KOTIMAAN PÄIVÄRAHAT

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2020/#kotimaanpaivarahat

 

Työmatkan kestoaika                                                     Päivärahan enimmäismäärä

yli 6 tuntia (osapäiväraha)                                             20,00 e
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)                                         43,00 e

kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden  

– vähintään 2 tunnilla                                                     20,00 e
– yli 6 tunnilla                                                                43,00 e

 

ULKOMAAN PÄIVÄRAHAT

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2020/#ulkomaanpaivarahat

 

ATERIAKORVAUKSET

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2020/#ateriakorvaukset

 

MAJOITTUMISKORVAUKSET

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2020/#majoittumiskorvaukset

 

YÖMATKARAHA

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2020/#yomatkaraha

 

                     

 

Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-vuodelta-2020-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-luontoisetujen-laskentaperusteista-annetun-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen-v%C3%A4liaikaisesta-muuttamisesta/

 

Luontoisedut verotuksessa

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/luontoisedut-verotuksessa5/

 

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2019 toimitettavaa verotusta varten

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48275/verohallinnon-yhten%C3%A4ist%C3%A4misohjeet-vuodelta-2019-toimitettavaa-verotusta-varten/

 

Sosiaalivakuutusmaksut

 

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/sosiaalivakuutusmaksut/