OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMUISTIO

Aineisto kirjanpitäjälle


- Ostovelkoihin ja myyntisaamisiin kirjattavien tapahtumien tositteet

- Tilikaudelta saatavien ostojen vuosihyvitysten tositteet

- Tilinpäätöspäivälle päivätty, velkojan antama saldovahvistus yhtiön lainoista

- Tilinpäätöspäivälle laadittu ja allekirjoitettu vaihto-omaisuusvaraston inventaariluettelo

- Tilinpäätöspäivälle päivätty ja allekirjoitettu osakasluettelo

 

Tilinpäätöksen hallituskäsittely

 

- Muistiotositteiden allekirjoitus

- Tilinpäätöksen käsittely hallituksen kokouksessa ja päätöksen kirjaaminen pöytäkirjaan

- Tasekirjan allekirjoitus

- Veroilmoituksen tarkastaminen ja hyväksyminen

- Tilinpäätöksen toimittaminen tilintarkastajalle

Tilintarkastus

 

- Tositeaineisto, pääkirja, päiväkirja, tuloslaskelma, tase, allekirjoitettu tasekirja ja -erittely

- Hallinnon pöytäkirjat ja asiakirjat

- Tilintarkastuskertomuksen antaminen

 

Tilinpäätöksen yhtiökokouskäsittely

 

- Tilinpäätöksen käsittely varsinaisessa yhtiökokouksessa ja päätöksen kirjaaminen   
  pöytäkirjaan

 

Veroilmoituksen jättäminen ja tilinpäätöksen rekisteröiminen

 

- Verolomakkeet, allekirjoitettu tasekirja

 

 

 

 

 

 

TOIMINIMIYRITTÄJÄN  TILINPÄÄTÖSMUISTIO

Aineisto kirjanpitäjälle


- Ostovelkoihin ja myyntisaamisiin kirjattavien tapahtumien tositteet

- Tilikaudelta saatavien ostojen vuosihyvitysten tositteet

- Tilinpäätöspäivälle päivätty, velkojan antama saldovahvistus yhtiön lainoista

- Tilinpäätöspäivälle laadittu ja allekirjoitettu vaihto-omaisuusvaraston inventaariluettelo

- Auton käytöstä ajopäiväkirjaan perustuva selvitys, josta ilmenee

- Erittely veroilmoitukseen tehtävistä päivärahavähennyksistä

- Erittely työhuonekäytöstä

- Erittely tavaran yksityiskäytöstä tilikauden aikana

- Esitäytetty 5-verolomake

 

Tilinpäätöksen käsittely

 

- Muistiotositteiden allekirjoitus

- Tasekirjan allekirjoitus

- Veroilmoituksen allekirjoitus ja toimitus verohallintoon